Windows VPS Choose one of our high quality Windows vServer with ultra fast NVME SSD

Windows VPS Small - Europe
Sadəcə.. €19,99 EUR monthly
2 vCPU Cores - 4GB RAM - 40 GB SSD
İndi sifariş et Ödənişsiz quraşdırılma
Windows VPS Small - US East/West
Sadəcə.. €19,99 EUR monthly
2 vCPU Cores - 4GB RAM - 40 GB SSD
İndi sifariş et Ödənişsiz quraşdırılma
Windows VPS Medium - Europe
Sadəcə.. €37,99 EUR monthly
4 vCPU Cores - 8GB RAM - 80 GB SSD
İndi sifariş et Ödənişsiz quraşdırılma